Intézze ügyeit elektronikusan!
Hatarozat

HatarozatHivatali ügyfélfogadás

Hétfő: 08:00 - 12:00
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: 08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00

Kapcsolat

Cím: 4334 Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Telefon: +3644/550-026
Fax: +3644/350-237
E-mail: hodaszpolghiv@t-online.hu

Közigazgatási adatok:

Ország: Magyarország
Régió: Észak-Alföld
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kistérség: Mátészalkai
Rang: Nagyközség
Polgármester: Likvácsik Zsolt
Irányítószám: 4334
Körzethívószám: 44

Támogatóink

 • Projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása Hodász településen

  A projekt kezdete: 2022. május 01. Projekt várható befejezése: 2024.12.31                                                                          

  Kedvezményezett: HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

  Projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek létrehozása Hodász településen                              

  Az az elnyert támogatás összege bruttó 569 961 180 Ft                                                                         

  RRF forrás: 459 606 686 Ft                                                                                                 

  Hazai forrás: 110 354 494 Ft                                                                                                                           

  Az elnyert támogatás vissza nem térítendő       

  Hodász település szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)Korm. rendelet mellékletében a Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések és a Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések listáján is. A település 3408 fő népességéből összesen 1597 fő lakik 3 szegregátum területén. Emellett a további 2 veszélyeztetett területen:1976 fő. A 0-3 éves korú gyerekek létszáma évenként eléri a 150-170 főt éven A projekt  kezdete: 2022.05.01. A projekt vége 2024.12.31. Megvalósítási időtartam 32 hónap. 6 mérföldkő került betervezésre, a záró 2024. december 31. nappal. A projekt illeszkedik a pályázati felhívás céljához - demográfia és köznevelés komponensében szereplő Bölcsődei nevelés fejlesztése beruházás célkitűzéseihez, hiszen a középpontjában új bölcsődei férőhelyek (38 db) létrehozása áll ,Illeszkedik továbbá a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez is, hiszen az új férőhelyek létrehozása mellett olyan eszközbeszerzéseket tervez, melyek a mindennapi működés során a minőségi-szakmai munkát segítik.

  A projekt keretében elszámolni kívánt tevékenységek, illetve annak eredménye összhangban áll a jelentős károkozás elkerülését célzó DNSH tervvel, mely a DNSH űrlap kitöltésével alátámasztásra kerül. A tervezett fejlesztés az Önkormányzat saját tulajdonú területén Hodász Bem utca 3-5 szám alatt történik. Az építés helyén lévő ingatlanon jelenleg egy kb. 1700 m2 beépített alapterületű óvoda üzemel 5 csoporttal és egy mini bölcsődével. A tervezett fejlesztés során, itt kerül elhelyezésre egy új 3 csoportos épület, kb. 496 m2 összes hasznos alapterülettel. A terv a Lechner Tudásközpont bölcsőde mintaterv katalógusában szereplő BMTK2021-06 tervszámú, 4 csoportos bölcsőde tervének, 1 csoportszobával történő csökkentésével valósul meg. Nyilatkozatban vállalta az Önkormányzat, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás vonatkozásában a tevékenységek megvalósítása során tudomásul veszi a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben megfogalmazott, a jelentős károkozás elkerülését célzó (DNSH) elvet is. Ennek értelmében a az új bölcsőde komplex építése a legkorszerűbb anyagok fel használásával valósul meg, az energiahatékonysági szempontok maximális figyelembevételével. A tervezett fejlesztés tartalma:

  Új épület építése: Épület és telekadatok: Telek területe : 10858 m2 Beépített alapterület : 567,29 m2 Hasznos alapterület : 496,51 m2

  Eszközbeszerzés: Az épületek kialakítása és a szükséges eszközbeszerzés esetében, (pl. udvar kialakítása során) az újrahasznosított vagy természetes anyagokból készült, a teljes életciklusuk során legkisebb környezeti hatással bíró eszközök beszerzését részesíti előnyben az Önkormányzat. A kert növényállományának telepítésekor figyelembe kell venni azon helyben is őshonos fajták telepítését, amelyek természetes tulajdonságainál fogva leginkább képesek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait mérsékelni (pl. az épületek hőhatásának csökkentése révén). Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges berendezési tárgyakat, eszközöket és a kötelező minimum felszerelések jegyzékét a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete , valamint a kötelező (minimális) felszerelési jegyzéket kiegészítő, a Magyar Bölcsődék Egyesülete által meghatározott ajánlás került figyelembe vételre. A projektben és annak eredményében kifejezésre jut a környezeti nevelés, környezettudatosság, a szelektív hulladékgyűjtés is. Biztosítjuk az új intézményben a környezeti szempontból fenntartható és egyben környezetkímélő üzemeltetést.

  Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek- mindhárom pillér (Esélyegyenlőség és munkavállalási jog, Tisztességes munkafeltételek, Szociális védelem és társadalmi befogadás) célkitűzéseit, mivel támogatja az esélyegyenlőség erősítését, hozzájárul a foglalkoztatás aktív támogatásához, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly erősítéséhez, illetve a kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz való jog erősítéséhez. Projektmenedzsment keretében (2 fő) és a szakmai vezetőt a pályázó a teljes program időtartamára biztosítja. A kötelező nyilvánosság mellett a program eredményeit bemutató és népszerűsítő marketingtevékenységek betervezésre kerültek. A z előírt műszaki-szakmai elvárások teljesítését vállaljuk Az Önkormányzat rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, mely célkitűzéseihez jelen program illeszkedik. A projektben a fenntarthatósági szempontok érvényesülnek, hiszen hatására Hodász településen a korai nevelés feltételei bővülnek, csökkennek a társadalmi egyenlőtlenségek és a szülők foglalkoztatási esélyei megnövekedhetnek a gyermeknevelésben vállalt szerepvállalásuk mellett

   

  -->