Hivatali ügyfélfogadás

Hétfő: 08:00 - 12:00
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: 08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00

Kapcsolat

Cím: 4334 Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Telefon: +3644/550-026
Fax: +3644/350-237
E-mail: hodaszpolghiv@t-online.hu

Közigazgatási adatok:

Ország: Magyarország
Régió: Észak-Alföld
Megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kistérség: Mátészalkai
Rang: Nagyközség
Polgármester: Nagy János
Irányítószám: 4334
Körzethívószám: 44

Támogatóink

 • Híreink

  T Á J É K O Z T A T Á S

  2015 | 12 | 28 HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   

  Tisztelt Lakosság!

  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján:

  7. § (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.”

  Ez alapján bármely természetes személy ingatlanhasználó lecserélheti a gyűjtőedényét 80 literesre és ennek megtörténte után kérheti, hogy a szolgáltató –esetünkben az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft- ezt a rendszerében is vezesse át. Az egyedül élő természetes személyek 60 literes gyűjtőedényt is használhatnak, de csak ha rendelkeznek ehhez önkormányzati igazolással.

  A kisebb edényekért kevesebb szolgáltatási díjat kell majd fizetni, de a szolgáltató helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálja majd, hogy az ingatlanok vonatkozásában valóban a kevesebb űrtartalmú edényeket használják-e.

  Bővebben

  T Á J É K O Z T A T Á S

  2016 | 06 | 30 HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

   

  Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17.§ (4) bekezdése szerint:

  „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

  A parlagfű elleni védekezés elvégzésének ellenőrzése végett a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala), belterületen a jegyző végzi el.

   

  Fenti védekezési kötelezettség elmaradása esetén növényvédelmi bírságot kell kiszabni 15.000 – 15.000.000 Ft közötti értékben, illetve közérdekű védekezést kell elrendelni, melynek költségei a mulasztást elkövetőt terhelik.

   

  A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

  a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

  b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

  Az Éltv. 50.§ (6) bekezdése kimondja, hogy „A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.”

  A földhasználó köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni.

  Amennyiben a földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően tesz eleget védekezési kötelezettségének, az okafogyottá vált, a kiszállással felmerült költségeket kell érvényesíteni.

   

  Hodász, 2016. június 30.

   

  Dr. Bodnár Zsuzsanna

  Jegyző